Podpis pogodbe »Gradbena ureditev in dopolnitev zavarovanja s cestnimi signali na NPr 25.3 »Paška vas 1« v km 25.3 na regionalni progi št. 31 Celje – Velenje«

V petek, 13. oktobra 2017, je v dvorani Marof potekal svečan podpis pogodbe z izbranim izvajalcem preureditve nivojskega prehoda Paška vas. Le tega so se udeležili Janko Kopušar, župan Občine Šmartno ob Paki, predstavniki Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo: direktor direkcije, gospod Damir Topolko, vodja Sektorja za železnice, gospod Dejan Jurkovič, vodja dogovora med Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in lokalno skupnostjo, gospod Miran Anderlič, vodja projekta za izvedbo – železniški del, gospod Peter Ozimič in direktor VOC-a Celje d.d. – izvajalca del, gospod Roman Moškotevc.

Podpisa so se udeležili tudi številni občinski svetniki, predstavniki VS Gavce – Veliki Vrh, VS Paška vas ter drugih vaških skupnosti in tudi ostali občani. Na začetku je vse zbrane pozdravil in nagovoril župan Janko Kopušar. Njemu je na govorniškem odru sledil direktor Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, gospod Damir Topolko.

Po nagovorih je sledil osrednji dogodek, to je podpis pogodbe z nazivom »Gradbena ureditev in dopolnitev zavarovanja s cestnimi signali na NPr 25.3 »Paška vas 1« v km 25.3 na regionalni progi št. 31 Celje – Velenje«, ki so jo podpisali župan Občine Šmartno ob Paki, gospod Janko Kopušar – kot predstavnik naročnika oz. sofinancerja projekta, direktor Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, gospod Damir Topolko – kot predstavnik investitorja oz. financerja projekta in direktor VOC-a Celje, d.d., gospod Roman Moškotevc – kot predstavnik izvajalca projekta.

Ob koncu uradnega dela je sledila pogostitev s hrano in pijačo ter neuradni pogovori med vsemi prisotnimi.

Podpis pogodbe preureditve nivojskega prehoda Paška vas

Podpis pogodbe preureditve nivojskega prehoda Paška vas


RSS