Javno naročilo “Izdelava občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Šmartno ob Paki”

Občina Šmartno ob Paki objavlja javno naročilo “Izdelava občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Šmartno ob Paki”. Rok za oddajo ponudb je do 13.11.2017 do 10.00 ure. Javno naročilo je objavljeno pod oznako JN008874/2017-W01.

Izdelava OPN – razpisna dokumentacija (popr.)

razpisna dokumentacija – obrazci

PROJEKTNA NALOGA-opn_ŠOP

POPIS DEL-OPN

sprememba meril

sprememba referenc

POPIS DEL-OPN-spremembe


RSS