Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2017/2018- RASR d.o.o.

Občina Šmartno ob Paki obvešča, da je Razvojna agencija Savinjske regije – RASR d.o.o. objavila Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko  leto 2017/2018.

Namen javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Savinjski statistični regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16, ZŠtip-1) in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija, in sicer za šolsko/študijsko leto 2017/2018.

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 09. 2018.

Več informacij ter dokumentacijo javnega razpisa je mogoče dobiti na povezavi  http://www.rasr.si/si/razpisi/2017/09/546-Javni-razpis-za-izbor-projektov-sofinanciranja-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-za-solsko-studijsko-leto-2017-2018 

Občinska uprava


RSS