Sanirana dva plazova

V Slatinah, ki so najbolj plazovito območje v naši občini, sta bila v preteklem mesecu sanirana dva plazova. Prvi je nad kmetijo Sevčnikar, kjer se je poleg ureditve plazovitih površin in odvodnjavanja meteornih vod rekonstruirala tudi cesta v dolžini 200 metrov.  Drugi je bil ob kmetiji Hrastnik. Tudi na tem območju se je sanirala plazeča kmetijska površina, postavil podzemni oporni zid in v celoti uredila cestna infrastruktura. Občina je pridobila nepovratna sredstva za izvedbo gradbenih del, projektno dokumentacijo, DDV in nadzor pa je pokrila iz občinskega proračuna. V času izgradnje je bila cesta delno zaprta; vsem občanom se za razumevanje zahvaljujemo, še posebej pa občanom, ki so aktivno pripomogli k izvedbi obeh investicij.


RSS