ZBIRANJE VLOG OŠKODOVANCEV ZARADI POSLEDIC SUŠE V TEKOČI KMETIJSKI PROIZVODNJI V LETU 2017-PODALJŠAN ROK ZBIRANJA VLOG DO 8.9.2017

Spoštovani!

ROK ODDAJE VLOG JE PODALJŠAN DO 8.9.2017!

Na podlagi sklepa o pričetku ocenjevanja škode SUŠA 2017 pozivamo vsa kmetijska gospodarstva (z urejenim KMG-MID v registru kmetijskih gospodarstev), ki so utrpeli škodo v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi suše 2017 na območju občine Šmartno ob Paki, da najkasneje do petka 8.9.2017  oddajo podpisane in izpolnjene vloge na  obrazcu, ki je priložen za tem pozivom, osebno v sprejemni pisarni Občine Šmartno ob Paki (v času uradnih ur) ali na elektronski naslov obcina.smartno@siol.net ali na bernarda.drev@smartnoobpaki.si  skupaj s fotografijami. Potrebno je priložiti tudi kopijo D-obrazca zbirne (subvencijske) vloge za leto 2017.

Obrazci:

obrazec 2kmetijske kulture


RSS