Gradbena ureditev in dopolnitev zavarovanja s cestnimi signali na NPr 25.3 »Paška vas 1« v km 25.3 na progi št. 31 Celje – Velenje”-ponovitev postopka

Občina Šmartno ob Paki objavlja razpisno dokumentacijo za javno naročilo “Gradbena ureditev in dopolnitev zavarovanja s cestnimi signali na NPr 25.3 »Paška vas 1« v km 25.3 na progi št. 31 Celje – Velenje”. Rok za oddajo ponudb je do 8.9.2017 do 10.00 ure. Javno naročilo  se zaradi neuspešnega prejšnjega postopka izvaja ponovno. Oznaka naročila je JN007741/2017-W01.

razpisna dokumentacija-popravek navodil

razpisna dokumentacija

razpisna dokumentacija-word

Popis del Paška vas cesta, pločnik, lokalka-sklop 1 in 2

popis del javna razsvetljava-sklop 3

Popis del Paška vas NPR-sklop 4

Popis del hiška NPr Paška vas-sklop 4

Tehnično poročilo Paška vas NPR

zbirno projektno poročilo

Tehnicno_Paška vas cesta

Mapa6 SVTK Dopolnitev zavarovanja NPr 25_3

103-2016-JR-PAŠKA-VAS-UTRIPALEC-TEHNIČNO-POROČILO

G1 polozajna risba trase G2 situacija obstoječe stanje G3 situacija novo stanje G4 vzdolzni profil proge G5 tloris novo stanje G6 KP cesta G7 KP proge G8 montažni načrt gumijastega prehoda G9 detajl drenaze ob tiru

SITUACIJE-CESTA

G2 situacija gradbene ureditve G3 situacija prometne ureditveM 250 G3.1 situacija prometne ureditveM 500 G3.2 situacija zavijalne krivulje G4 situacija komunalnih vodov G5 situacija kataster G6 situacija zakolicbe G7.1 vzdolzni profil G7.2 vzdolzni profil G8.1 karakteristicni precni profil G8.2 karakteristicni precni profil G9.1 precni profili G9.2 precni profili detajl znak detajli ograje detajli rampa na pločniku detajli_ponikovalnica detajli_znak konzola G1 pregledna situacija

DETAJLI-JAVNA RAZSVETLJAVA

4-5-9 POLAGANJE ENERGETSKEGA KABLA POD POVOZNO POVRŠINO 4-5-10 POLAGANJE ENERGETSKEGA KABLA V ZEMLJO 4-5-11 KRIŽANJE ENERGETSKEGA KABLA Z VODOVODOM 4-5-12 KRIŽANJE ENERGETSKEGA KABLA S TK KABLOM 4-5-13 KRIŽANJE ENERGETSKEGA KABLA S KANALIZACIJO 4-5-14 KRIŽANJE ENERGETSKEGA KABLA S PLINOVODOM 4-5-15 SHEMA IZVEDBE PODBOJA CESTE IN ŽELEZNICE 4-5-16 POLAGANJE KABLA OB MOSTNI KONSTRUKCIJI 4-5-1 SITUACIJA – JR PAŠKA VAS 4-5-2 BLOK SHEMA JAVNE RAZSVETLJAVE 4-5-3 NAČRT KANDELABRA 4-5-4 NAČRT BETONSKEGA TEMELJA ZA KANDELABER VIŠINE h = 9,0m 4-5-5 DETALJ DROGA SIGNALIZACIJE PREHODA ZA PEŠCE 4-5-6 DETAJL OZEMLJITVE KANDELABRA 4-5-6 DETAJL PRIKLJUČNO VAROVALNEGA ELEMENTA 4-5-8 DETALJ TEMELJENJA DROGA Z ROČICO


RSS