ZAPORI CEST JP 908681 IN LC 408081 V SLATINAH

OBVESTILO

Zaradi sanacije plazov bosta postavljeni zapori cest v tednu od 7.8.2017 do 12.8.2017 v Slatinah na dveh lokacijah, in sicer pri Hrastniku-delna zapora (LC 408081) in Sevčnikarju-popolna zapora (JP 908381).

Hvala za razumevanje.

Občina Šmartno ob Paki

 


RSS