Javno naročilo “Gradbena ureditev in dopolnitev zavarovanja s cestnimi signali na NPr 25.3 »Paška vas 1« v km 25.3 na progi št. 31 Celje – Velenje”

Občina Šmartno ob Paki objavlja razpisno dokumentacijo za javno naročilo “Gradbena ureditev in dopolnitev zavarovanja s cestnimi signali na NPr 25.3 »Paška vas 1« v km 25.3 na progi št. 31 Celje – Velenje”. Rok za oddajo ponudb je do 21.8.2017 do 10.00 ure.

SPREMEMBA POGODBE-14.člen

SPREMEMBA RD-menične izjave

RD-Navodila za pripravo ponudbe

RD-Navodila za pripravo ponudbe-word

popis del Paška vas cesta, pločnik, lokalka-sklop 1 in 2

popis del javna razsvetljava-sklop 3

Popis del Paška vas NPR-sklop 4

Popis del hiška NPr Paška vas-sklop 4

103-2016-JR-PAŠKA-VAS-UTRIPALEC-TEHNIČNO-POROČILO

Tehnično poročilo Paška vas NPR

Tehnicno_Paška vas cesta

zbirno projektno poročilo

G1 polozajna risba trase

G2 situacija obstoječe stanje

G3 situacija novo stanje

G4 vzdolzni profil proge

G5 tloris novo stanje

G6 KP cesta

G7 KP proge

G8 montažni načrt gumijastega prehoda

G9 detajl drenaze ob tiru

CESTNI DEL-DETAJLI

detajl znak detajli ograje detajli rampa na pločniku detajli_ponikovalnica detajli_znak konzola G1 pregledna situacija G2 situacija gradbene ureditve G3 situacija prometne ureditveM 250 G3.1 situacija prometne ureditveM 500 G3.2 situacija zavijalne krivulje G4 situacija komunalnih vodov G5 situacija kataster G6 situacija zakolicbe G7.1 vzdolzni profil G7.2 vzdolzni profil G8.1 karakteristicni precni profil G8.2 karakteristicni precni profil G9.1 precni profili G9.2 precni profili

JR PAŠKA VAS-DETAJLI

4-5-1 SITUACIJA – JR PAŠKA VAS 4-5-2 BLOK SHEMA JAVNE RAZSVETLJAVE 4-5-3 NAČRT KANDELABRA 4-5-4 NAČRT BETONSKEGA TEMELJA ZA KANDELABER VIŠINE h = 9,0m 4-5-5 DETALJ DROGA SIGNALIZACIJE PREHODA ZA PEŠCE 4-5-6 DETAJL OZEMLJITVE KANDELABRA 4-5-6 DETAJL PRIKLJUČNO VAROVALNEGA ELEMENTA 4-5-8 DETALJ TEMELJENJA DROGA Z ROČICO 4-5-9 POLAGANJE ENERGETSKEGA KABLA POD POVOZNO POVRŠINO 4-5-10 POLAGANJE ENERGETSKEGA KABLA V ZEMLJO 4-5-11 KRIŽANJE ENERGETSKEGA KABLA Z VODOVODOM 4-5-12 KRIŽANJE ENERGETSKEGA KABLA S TK KABLOM 4-5-13 KRIŽANJE ENERGETSKEGA KABLA S KANALIZACIJO 4-5-14 KRIŽANJE ENERGETSKEGA KABLA S PLINOVODOM 4-5-15 SHEMA IZVEDBE PODBOJA CESTE IN ŽELEZNICE 4-5-16 POLAGANJE KABLA OB MOSTNI KONSTRUKCIJI

 


RSS