JAVNA PREDSTAVITEV DELNEGA OBČINSKEGA NAČRTA OB POJAVU POSEBNO NEVARNIH BOLEZNI ŽIVALI V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI

V skladu z določbami Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov ZRP Občina Šmartno ob Paki javno predstavlja Delni načrt občine Šmartno ob Paki za zaščito in reševanje ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali, ki je na vpogled na sedežu Občine Šmartno ob Paki  (Pisarna št. 3 pri Bernardi Drev) v času uradnih ur, do vključno četrtka 3.08.2017, do katere je tudi rok za oddajo pripomb.

Občinska uprava


RSS