Prednostna lista za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Občina Šmartno ob Paki objavlja prednostno listo za dodelitev stanovanj v najem za leta 2017, 2018 in 2019.

prednostna lista


RSS