Javno naročilo “Sanacija LC 408081 Tabor-Šmartno ob Paki (plaz Hrastnik)”

Občina Šmartno ob Paki objavlja razpisno dokumentacijo za javno naročilo “Sanacija LC 408081 Tabor-Šmartno ob Paki (plaz Hrastnik)”.

RD sanacija LC 408081 Tabor-Šmartno ob Paki (plaz Hrastnik)


RSS