Digitalna koalicija

Župan občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar je v torek 28.3.2017 podpisal dokument, s katerim je izrazil podporo Slovenski digitalni koaliciji – digitalna.si.

V Podjetniškem centru Standard je ta dan potekala razvojna konferenca Digitalizacija – priložnost za SAŠA gospodarstvo, v okviru katere so sodelovali predsednica Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice dr. Cvetka Tinauer, ustanovitelj in direktor družbe Cosylab dr. Mark Pleško, izvršni direktor za proizvodnjo in informatiko družbe KLS Ljubno Samo Mirnik, direktorica Plastike Skaza Tanja Skaza in slovenska blogerka leta 2016 Lana Špital.

Ob zaključku uradnega dela konference so župani občin SAŠA regije, predstavniki Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice, območnih obrtno-podjetniških zbornic Velenje in Mozirje, Šolskega centra Velenje, SAŠA inkubatorja in Ljudske univerze Velenje podpisali pristop k slovenski digitalni koaliciji, ki deluje na področju digitalizacije podjetništva in industrije, pametnih mest, elektronskega poslovanja, e-veščin, e-vključenosti, kibernetske varnosti, interneta in tudi na drugih razvojnih področjih digitalne družbe.

Podporniki, ki so se zbrali na razvojni konferenci SAŠA gospodarstva, so s podpisom dokumenta izrazili aktivno podporo in interes, da s pospešenim razvojem digitalne družbe izkoristijo razvojne priložnosti informacijsko-komunikacijske tehnologije in interneta, da postanemo napredna digitalna družba in referenčno okolje za uvajanje inovativnih rešitev, temelječih na digitalnih tehnologijah.

digitalnakoalicija


RSS