Izvzem iz javnega dobra

Občina Šmartno ob Paki objavlja odločbo o izvzemu iz javnega dobra za parc. št. 546/2 k.o. Veliki Vrh.

odločba


RSS