OBJAVA JAVNEGA RAZPISA ZA DODELITEV SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI V LETU 2017

Obveščamo vas, da je od 11.1.2017 do vključno 10.3.2017 za ukrepe 1,3,4,5,6 in do vključno 31.8.2017 za ukrep 2, objavljen Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno ob Paki (1JRKMETIJSTVO2017). Sredstva v višini 14.390,00 EUR so zagotovljena v proračunu občine za leto 2017 za naslednje ukrepe:

  1. pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo(obrazec1_2017),
  2. pomoč za plačilo zavarovalnih premij(obrazec_2_2017),
  3. pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (de minimis)(obrazec_3_2017),
  4. pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja (de minimis)(obrazec_4_2017),
  5. pomoč za gozdarstvo (de minimis)(obrazec_5_2017),
  6. podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja (ostali ukrepi)(obrazec_6_2017).

RSS