Slavnostna seja letos v znamenju Evropskega projekta

untitled-1

Občinski praznik 2016 je obeležila Slavnostna seja z mednarodno udeležbo. V sklopu evropskega projekta Medkulturnost družbe za večjo civilno participacijo so se nam pri praznovanju pridružili gostje pobratenih mest iz Hrvaške, Srbije in Avstrije.

Program slavnostne seje se je pričel z  Zdravljico in slavnostnim županovim pozdravom, kjer je poudaril, da smo zelo veseli in ponosni na prijateljstvo z Novim Selom, ki traja že 40 let. Pri tem je izrazil upanje, da bo prijateljstvo z Brezničkim Humom in Weissensteinom trajalo vsaj toliko časa. Sledili so podpisi listine prijateljstva, s katerim so se predstavniki občin zavezali k skupnemu sodelovanju, medkulturnemu dialogu ter poglabljanju prijateljskih odnosov med občinami. Vodstva občin bodo stremela k temu, da bodo delovala v dobro medsebojnega prijateljstva in sodelovanja ter bodo vzpodbujala izvajanje skupnih projektov.
Seveda pa slavnostna seja ni bila namenjena le gostom. Kot je v navadi, je tudi letos župan podelil občinska priznanja in nagrade. Priznanje župana mladim so za svoje dosežke prejeli Ana Berdnik, Dejan Sevčnikar, Ana Kronovšek in Anže Volk. Plaketo Občine Šmartno ob Paki sta prejela Valter Golob in Ferdinand Krbavac, Franc Kumar je prejel grb občine, priznanje župana je pripadlo Dragu Tamšetu, naziv častnega občana pa je letos prejel Jože Napotnik. Župan je vsem nagrajencem čestital za dosežene uspehe, se jim iskreno zahvalil za njihov doprinos občini in poudaril, da zagnanost in predanost ljudi našo majhno občino delata veliko.
Kulturni program so popestrili Otroški pevski zbor OŠ bratov Letonje, Folklorna skupina Karnevalska grupa Novoselac iz Novega Sela, Nikola Kropek in Karla Hegedić, člana orkestra Limene glazbe Sveti Martin iz Brezničkega Huma, kvartet MGV Weißenstein in Moški pevski zbor Šmartno ob Paki. Po zaključenem uradnem delu je sledilo druženje ob dobri hrani, za glasbo pa so samoiniciativno poskrbeli člani orkestra Limene glazbe.

untitled-2Projekt MDCP je sofinanciran iz programa Evropske unije “Evropa za državljane”
eu_za_drzavljane

 

 


RSS