NAPOVED DERATIZACIJE

V skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 33/06), bo med 4. 7. in 8. 7. 2016 potekala redna deratizacija kanalizacijskega sistema na območju občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Postopki bodo izvedeni v sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem. V želji po uspešni deratizaciji pozivamo vse uporabnike kanalizacijskega omrežja, da z ostanki hrane ne obremenjujejo kanalizacije, temveč jih odlagajo v za to namenjene kontejnerje. Obveščamo vas tudi, da je v kanalizacijski sistem prepovedano zlivati odpadno jedilno olje. Tega lahko oddate v zbirnem centru Velenje 1 (ob Škalskem jezeru). Delovni čas zbirnega centra je objavljen na spletni strani podjetja PUP Saubermacher d. o .o. ( http://www.pup-saubermacher.si/s/zbirni-centri/velenje-1/ ).

 

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.


RSS