Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije za občino Šmartno ob Paki

Občina Šmartno ob Paki je pristopila k projektu izdelave Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije za občino Šmartno ob Paki, saj želi vsem občankam in občanom omogočiti možnost dostopa do širokopasovnih priključkov visokih hitrosti za potrebe dostopa do interneta in drugih širokopasovnih storitev, ki bodo v prihodnosti ključnega pomena za razvoj družbe na več področjih (e-zdravstvo, e-uprava, storitve v oblaku, itd.).

V ta namen bi želeli preveriti, kakšne so dejanske potrebe in interes občanov za koriščenje širokopasovnih priključkov, zato vas vljudno prosimo, da izpolnite anketni vprašalnik, ki se nahaja v nadaljevanju. Anketni vprašalnik je mogoče izpolniti tudi na povezavi https://www.surveymonkey.com/r/Smartno_ob_Paki

Anketo naj izpolnjuje samo en član vsakega gospodinjstva oz. en predstavnik vsakega podjetja/organizacije. Prosimo vas, da  nam izpolnjene anketne vprašalnike vrnete na naš naslov Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki oziroma na elektronski naslov obcina.smartno@siol.net najkasneje do petka, 8.7.2016.

Anketa je namenjena izključno za analizo potreb uporabnikov in v nikakršni meri ni zavezujoča.

Občinska uprava Občine Šmartno ob Paki

Anketni vprašalnik


RSS