KANALIZACIJA GAVCE

V ponedeljek 20.6.2016 sta župan Janko Kopušar in direktorica družbe AGM Nemec d.o.o. Maja Gerčer podpisala pogodbo o izvedbi projekta “Novogradnja kanalizacije Gavce” v vrednosti 178.000 EUR brez DDV.  Izvajalec, ki je bil kot najugodnejši izbran na javnem razpisu bo do 30.4.2017 zgradil kanalizacijo v spodnjem delu Gavc nad železniško postajo. Pričetek del bo  jeseni; pred pričetkom del bo sklican sestanek z vsemi bodočimi uporabniki javnega odvajnja odplak.

NemecPodpisPogodbe


RSS