Javno naročilo ” Novogradnja kanalizacije Gavce”

Občina Šmartno ob Paki vabi vse zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo za javno naročilo “Novogradnja kanalizacije Gavce”. Rok za oddajo ponudb je 4.5.2016 do 10.00 ure. Odpiranje ponudb bo potekalo 4.5.2016 ob 10.30 uri v sejni sobi Občine Šmartno ob Paki. Več v priponkah.

Podaljšanje roka za oddajo ponudbe in sprememba roka za odpiranja ponudb: ponudbe je potrebno oddati do 9.5.2016 do 10.00 ure, odpiranje ponudb bo 9.5.2016 ob 10.30 uri ( skladno z objavo na portalu jn).

razpisna dokumentacija

ponudbena dokumentacija

ponudbena dokumentacija -word

popis del

3 5 1 1_G_PREGLED

3 5 1 2_G_KANAL

3 5 1 3_G_KOM_VOD

3 5 2 1_VZ_PROFIL

3 5 2 2_VZ_PROFIL

3 5 3 1_DETAJLI

3 5 3 2_DET_SIFON

3 5 3 3_DET_PREBOJ

sprememba razpisne dokumentacije

 


RSS