Čistilna akcija (sobota 2.4.2016)

VABILO NA ČISTILNO AKCIJO 2016

Čistilna akcija na območju Občine Šmartno ob Paki bo potekala v soboto, 2. aprila 2016 od 8.00 do 12.00 ure in se bo zaključila pri Mladinskem centru z manjšo pogostitvijo. Udeleženci čistilne akcije se zjutraj zberejo na zbirnih lokacijah, ki so navedene v spodnji tabeli. Tam bodo predsedniki vaških skupnosti ali njihovi namestniki razdelili nekaj vreč za pobrane odpadke. Vse udeležence prosimo, da sami poskrbijo za primerno zaščitno obleko, obutev in opremo. Opozarjamo, da se vsak udeležuje čistilne akcije na lastno odgovornost, zato poskrbite za svojo varnost.

Lokacije zbirnih mest po posamezni vaški skupnosti so prikazane v naslednji preglednici:

VAŠKA SKUPNOST PREDSEDNIK VS ZBIRNO MESTO UDELEŽENCEV
GAVCE-VELIKI VRH DRAGO NEŽMAH BRUNARICA ŠRD
GORENJE MIRAN DOBRAVC KULTURNI DOM GORENJE
MALI VRH TOMAŽ LESNJAK PRI BEVCU
PAŠKA VAS FRANC DROFELNIK STARI GASILSKI DOM PAŠKA VAS
PODGORA GREGOR BRATKOVIČ NOVO PARKIRIŠČE PLANINCEV
REČICA OB PAKI NATALIJA ZABUKOVNIK PRI C1
SKORNO ŽIGA GORJUP LOVSKI DOM
SLATINA JURE PART GORENJSKI KLANEC
ŠMARTNO OB PAKI ROMANA MAROVT MLADINSKI CENTER
VELIKI VRH-GAVCE DRAGO HRAMEC PRI IGRIŠČU

Vabljeni tudi člani društev, ki se pridružijo vaškim skupnostim. To bo« klasična«oziroma običajna čistilna akcija, torej se čiščenje izvaja ob poteh, cestah, ob železnici, divjih odlagališčih…., nikakor pa ne čiščenje lastnih domov. Temu je namenjeno zbiranje kosovnih odpadkov po posameznih gospodinjstvih, ki poteka preko celega leta na klic oziroma naročilnico, ter odprtje zbirnega centra vsako 1. in 3. soboto v mesecu. Koordinatorka čistilne akcije je Bernarda Drev (031 592 184).

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI


RSS