Javno naročilo ” Redno in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave na območju občine Šmartno ob Paki za obdobje 2016-2020″

Občina Šmartno ob Paki vabi vse zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo za javno naročilo “Redno in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave na območju občine Šmartno ob Paki za obdobje 2016-2020”. Rok za oddajo ponudb je do 18.4.2016 do 10.00 ure. Odpiranje ponudb bo potekalo 18.4.2016 ob 10.30 uri v sejni sobi Občine Šmartno ob Paki. Več v priponkah.

razpisna dokumentacija

obrazci-word oblika

popis del

Načrt razsvetljave

 


RSS