Javno naročilo “Izvajanje prevozov šolskih otrok v občini Šmartno ob Paki za šolska leta 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020”

Občina Šmartno ob Paki vabi vse zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo za javno naročilo “Izvajanje prevozov šolskih otrok v občini Šmartno ob Paki za šolska leta 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020”. Rok za oddajo ponudb je do 12.5.2016 do 10.00 ure. Odpiranje ponudb bo potekalo 12.5.2016 ob 10.30 uri v sejni sobi Občine Šmartno ob Paki. Več v priponkah.

Razpisna dokumentacija

obrazci v word obliki

sprememba razpisne dokumentacije


RSS