Javno naročilo “Sanacija plazu Sevčnikar ( ob LC 408080 Tabor – Šmartno ob Paki, odsek 081 in stanovanjskem objektu Slatina 40)”

Občina Šmartno ob Paki vabi vse zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo za javno naročilo “Sanacija plazu Sevčnikar ( ob LC 408080 Tabor – Šmartno ob Paki, odsek 081 in stanovanjskem objektu Slatina 40)”. Ker gre za nujna dela, je rok za oddajo ponudbe do petka, 1.4.2016 do 9.00 ure. Odpiranje ponudb bo potekalo v petek, 1.4.2016 ob 9.30 v sejni sobi Občine Šmartno ob Paki. Več v priponkah.

Razpisna dokumentacija

obrazci – word oblika

Popis del-popr.

G.1

G.2

G.3

G.4

G.5

G.6

R.3 – P.1

gm139-2015-Plaz v Slatinah

R.4 Izpis Larix

 


RSS