Meritve hrupa

Ministrstvo za okolje in prostor Direktorat za prostor, graditev in stanovanja koordinira pripravo državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 do priključka Velenje jug.

V sklopu priprav vseh gradiv nas obveščajo, da v tem času potekajo meritve hrupa in sicer od 22. marca do predvidoma 1. aprila 2016. Meritve hrupa potekajo na naslednjih lokacijah:

–       Veliki Vrh 47a, Občina Šmartno ob Paki,
–       Podgora 50, Občina Šmartno ob Paki,
–       Podgora 31d, Občina Šmartno ob Paki,
–       Podgora 22, Občina Šmartno ob Paki,

Celotno obvestilo je na naslednji povezavi: Hrup 3RO


RSS