Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnih programov športa v Občini Šmartno ob Paki za leto 2016

Objavljamo Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnih programov športa v Občini Šmartno ob Paki za leto 2016, ki je dosegljiv na naslednji povezavi. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja letnega programa športa po naslednjih vsebinskih sklopih:

  • športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport-
  • kakovostni šport
  • vrhunski šport
  • športna rekreacija

Prijavo na javni razpis za dodelitev sredstev morajo prijavitelji poslati po pošti, kot priporočeno pošiljko ali jo oddati osebno v zaprti ovojnici na naslov: Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki, s pripisom: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 2016«, in sicer najkasneje do vključno 15.3.2016.

Vloge so dosegljive na naslednjih povezavah:

Prijavni obrazec

izjava- posamezniki

izjava-športna rekreacija

izjava- kolektivni šport

 


RSS