Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev v Občini Šmartno ob Paki v letu 2016

Objavljamo Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev v Občini Šmartno ob Paki v letu 2016, ki je dosegljiv na naslednji povezavi.

Vlogo, skupaj z vsemi prilogami, je potrebno poslati najkasneje do 15. 3. 2016 na naslov: Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki, z navedbo »Javni razpis-društva 2016«. Vloga se lahko odda tudi osebno v tajništvu Občine Šmartno ob Paki v času uradnih ur.

Prijavni obrazec je dosegljiv na tej povezavi-Obrazec društva.


RSS