Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v občini Šmartno ob Paki za leto 2016

Objavljamo Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v občini Šmartno ob Paki za leto 2016. Javni razpis poteka do vključno 31.3.2016.

Vsebina Javnega razpisa je dosegljiva na naslednji povezavi.

Prijavni obrazec


RSS