TRETJA RAZVOJNA OS

Na podlagi sklepa vlade se pripravlja uredba državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj–Koper do priključka Velenje jug. Danes je bil prvič v naši občini na terenu predstavljen osnutek poteka trase s strani državnih projektantov. Na ogledu s projektanti so bili predstavniki občinskega sveta, občinske uprave in vaške skupnosti Podgora.Le-ti so na podlagi pripomb iz javne razgrnitve pripravili optimizirano varianto. Ministrstvo za okolje in prostor načrtuje seznanitev javnosti z optimizirano traso maja letos.


RSS