Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za leti 2015 in 2016

Občina Šmartno ob Paki objavlja Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za leti 2015 in 2016. Na podlagi objavljenega razpisa se bodo v najem oddala sproščena stanovanja v lasti Občine Šmartno ob Paki in Stanovanjskega sklada RS.

Rok za oddajo vlog je do vključno 18.9.2015. Več v priponkah.

Javni razpis

Vloga


RSS