Javni poziv za predlaganje kandidatov za predsednika in člane občinske volilne komisije ter njihove namestnike

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Šmartno ob Paki objavlja Javni poziv za predlaganje kandidatov za predsednika in člane občinske volilne komisije ter njihove namestnike.

Rok za oddajo predlogov je do vključno 10.9.2015. Predlogi se oddajo po pošti na naslov Občina Šmartno ob Paki, Komisija za mandatna vpašanja, volitve in imenovanja, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki  ali osebno v času uradnih ur na Občini Šmartno ob Paki.

Javni poziv

kandidatura za članstvo v OVK

Izjava kandidata


RSS