REKONSTRUKCIJA CESTE V SKORNEM

V drugem delu avgusta so se pričela dela na rekonstrukciji ceste v Skornem od lovskega doma proti kmetiji “Župan”.  Zaradi zavarovanja cestišča in stavb nad njo bo takoj na začetku trase zgrajena kamnita zložba v dolžini 30 metrov. Dela izvaja družba PUP Velenje d.d.. Po terminskem načrtu bi naj bila sanacija tega odseka zaključena do sredine tretjega tedna avgusta. Nato se bo nadaljevalo z rekonstrukcijo prvega odseka ceste v dolžini 660 metrov. Na tej trasi bodo hkrati položeni novi kabli za elektriko in kabelsko televizijo. Material za ta dela zagotavljata Elektro Celje d.d. ter Telemach d.d.; občina prispeva gradbena dela.

020


RSS