POZIV ZA PRIJAVO NA POČITNIŠKO DELO V OKVIRU AKCIJE »PORIHTAJMO SI ŠMARTNO«

Občina Šmartno ob Paki bo letošnje poletje izvedla akcijo »PORIHTAJMO SI ŠMARTNO«. V okviru akcije razpisuje počitniško delo za dijake in študente v sklopu katerega bodo mladi čistili okolico v občini.

KDO SE LAHKO PRIJAVI?
Vsi dijaki in študentje letnik rojstva 1999 in starejši s stalnim prebivališčem v občini Šmartno ob Paki.

KAKO SE PRIJAVIM?
Preko prijavnice katero najdeš na spletni strani občine Šmartno ob Paki. Prijavnico lahko pošlješ na naslov občine Šmartno ob Paki (Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki) ali na elektronski naslov obcina.smartno@siol.net, od 1. 6. 2015, najkasneje do 10.6.2015. Na pisemsko ovojnico, s katero oddajaš prijavnico, zapiši POČITNIŠKO DELO. O tem ali si izbran za delo in kdaj boš delal te bomo obvestili do 17.6.2015 po elektronski pošti.

KDAJ SE BO DELALO?
Delo se bo opravljalo v času šolskih in študijskih poletnih počitnic in sicer v treh tedenskih terminih:

  1. od 20.7. do 24.7.2015
  2. od 27.7. do 31.7.2015
  3. od 17.8. do 21.8.2015.

KAKO DOLGO SE BO DELALO?
Vsak udeleženec bo lahko oddelal  40 ur (5 delovnih dni po 8 ur). Vseh 40 ur bo potrebno opraviti v enem od terminov (ne nekaj dni v enem terminu in nekaj v drugem).

ŠE KAJ MOGOČE?
Udeleženci bodo vsak dan dobili tudi malico. Počitniško delo bo potekalo v skupinah po 3. Vsaka skupina bo imela tudi mentorja, ki bo usmerjal njihovo delo. Še več informacij lahko preberete v razpisu na spletni strani občine Šmartno ob Paki.

Če si mlad in ti ni vseeno se prijavi. Gremo skup’i »porihtat« Šmartno 😉

Razpis

Prijavnica


RSS