Odpiranje ponudb za javno naročilo vzdrževanja cest

V sredo, 28.1.2015  je ob 10.30 uri  potekalo javno odpiranje ponudb za javno naročilo “Izvajanje rednega letnega in zimskega vzdrževanja lokalnih cest, javnih poti in javnih površin v občini Šmartno ob Paki za obdobje od 1.4.2015 do 31.3.2019”. Na javni razpis so pravočasno prispele 3 ponudbe in sicer podjetja VOC Celje d.d., PUP Saubermacher d.o.o. in podjetja Andrejc d.o.o.. Nepravočasne ponudbe ni bilo. Najnižjo ceno je ponudilo podjetje PUP-Saubermacher d.o.o..

Pred odločitvijo o oddaji javnega naročila najugodnejšem ponudniku je potrebno prejeto dokumentacijo še ustrezno preveriti.

Občinska uprava


RSS