Svetovanje uporabnikom o izbiri malih komunalnih čistilnih naprav

Uporabnike komunalnih dobrin in storitev obveščamo, da  v prostorih Centralne čistilne naprave Šaleške doline na Primorski cesti 8a v Šoštanju deluje informativna pisarna, kjer lahko uporabniki dobijo vse potrebne informacije v zvezi z izbiro in vgradnjo male komunalne čistilne naprave (MKČN). Naši strokovnjaki s tega področja so uporabnikom na voljo v informativni pisarni vsako sredo, med 13. in 16. uro.

31. decembra 2017 se namreč izteče rok, do katerega morajo vsi lastniki hiš na območjih, kjer ni javne kanalizacije, obstoječe greznice zamenjati z malo komunalno čistilno napravo. Ker je na tržišču mnogo ponudnikov malih komunalnih čistilnih naprav, njihova kvaliteta in zmogljivost pa sta zelo različni, bodo naši strokovnjaki poskušali skupaj z Vami, cenjeni uporabniki, najti najbolj optimalno izbiro MKČN.


RSS