Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za del območja s(1)2a

Občina Šmartno ob Paki objavlja Javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem  podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za del območja s(1)2a.

Javna razgrnitev bo  v sejni sobi Občine Šmartno ob Paki  od srede 24.decembra 2014 do ponedeljka 26.januarja 2015.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dokumenta, ki bo v sredo, 21. januarja 2015 ob 15.00 uri, v mali dvorani Kulturnega doma Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 72, 3327 Šmartno ob Paki.

Občinska uprava

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI

2013_27_OPPN GORENJE DOPOLNJEN OSNUTEK POPRAVEK 9 9 2014

2013 27 OPPN GORENJE dopolnjen osnutek 2 list 1

2013 27 OPPN GORENJE dopolnjen osnutek 2 list 2

2013 27 OPPN GORENJE dopolnjen osnutek 2 list 3

2013 27 OPPN GORENJE dopolnjen osnutek 2 list 4

2013 27 OPPN GORENJE dopolnjen osnutek 2 list 5


RSS