Javno naročilo Izvajanje rednega zimskega in letnega vzdrževanja lokalnih cest, javnih poti in javnih površin

Občina Šmartno ob Paki objavlja javno naročilo  “Izvajanja rednega letnega in zimskega vzdrževanja lokalnih cest, javnih poti in javnih površin v občini Šmartno ob Paki za obdobje od 1.4.2015 do 31.3.2019 po odprtem postopku.

Rok za oddajo ponudb je 28.1.2015 do 10.00 ure, javno odpiranje ponudb pa bo potekalo 28.1.2015 ob 10.30 uri v sejni sobi Občine Šmartno ob Paki.

sprememba razpisne dokumentacije,       spremenjen OBR 11

razpisna dokumentacija

Popis del-popravljen

cenik

tehnična specifikacija


RSS