Kanalizacija Paška vas

Danes, 28.11.2014, sta župan Janko Kopušar in direktor družbe Kostamnn d.o.o. Bernhard Jakopitsch podpisala pogodbo o izgradnji kanalizacijskega omrežja v Paški vasi. Projekt z nazivom “Novogradnja kanalizacije Paška vas” je v višini do 376.568  eur sofinanciran iz naslova prednostne usmeritve “Regionalni razvojni programi” iz sredstev Evropske unije. Skupna vrednost gradbenih del po podpisani pogodbi znaša 435.189 EUR plus DDV. Izvajalec je bil izbran preko javnega razpisa letos spomladi, sofinacerska sredstva EU je občina pridobila preko 8. javnega razpisa.

Podpisu pogodbe je prisostvovalo vodstvo Komunalnega podjetja Velenje, ki bo tudi izvajalo gradbeni nadzor, podžupan Janko Avberšek in predstavniki vaške skupnosti Paška vas.

007

 

 

 

 

 

 

 

 


RSS