Otvoritev ceste v Podgori

V petek 24.10.2014 smo s slavnostno otvoritvijo predali svojemu namenu rekonstruirano cesto v Podgori. Na novo asfaltirana cesta je plod skupnega projekta vaščanov Podgore in občine Šmartno ob Paki. Vaščani so s pomočjo občine pripravil podlago, občina pa je financirala asfaltno prevleko.

Slavnostni govornik župan Janko Kopušar je vsem uporabnikom zaželel čim bolj varno uporabo nove ceste. K tej želji se je pridružil tudi dekan Ivan Napret, ki je novo cesto blagoslovil.

Otvoritev so pripravil vaščani Podgore, ki so vse udeležence pogostili z domačimi pečenimi in tekočimi dobrotami.

Podgora


RSS