1. konstitutivna seja občinskega sveta

Dne 20.10.2014 je potekala 1. konstitutivna seja občinskega sveta. Sejo je skladno s poslovnikom občinskega sveta vodil najstarejši član novoizvoljenega sveta Rudolf Meh. Poročilo o poteku lokalnih volitevin o izidu volitev  je podala predsednica občinske volilne komisije Andreja Mešter. Svetniki so na podlagi poročila soglasno potrdili mandat županu Janku Kopšarju in vsem štirinajstim svetnikom. S tem je potekel mandat prejšnji sestavi občinskega sveta in vsem delovnim telesom vezanim na njihov mandat. Župan je po potrditvi vseh mandatov podal slovesno zaprisego, da bo bo vestno in odgovorno opravljal svojo dolžnost in da bo  ravnal po ustavi in zakonih Republike Slovenije. Pri tem si bo prizadeval za napredek in razvoj občine Šmartno ob Paki.

 

 005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

008

 


RSS