»POMOČ« LASTNIKOM GOZDOV PRI SANACIJI ŠKODE

Društvo brezposelnih Slovenije – Servis dela, socialno podjetje iz Mozirja sporoča lastnikom gozdov, ki so utrpeli škodo v letošnjem letu po žledolomu ali drugih elementarnih nesrečah (zima, sneg, nevihte, poplave,…) na območju Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline, da smo v sodelovanju ZRSZ Velenje in centralno službo v Ljubljani, na podlagi javnega povabila za izbor programov javnih del: »Pomoč v primeru elementarnih nesreč« za leti 2014 in 2015, že zaposlili 10 brezposelnih oseb za odpravljanje škode v gozdu.

Vsem lastnikom gozdov na območju Zavoda RS za gozdove OE Nazarje sporočamo, da  Društvo brezposelnih Slovenije – Servis dela nudi in izvaja pomoč vsem lastnikom gozdov, ki jo potrebujejo.

Zaradi velikega zanimanja lastnikov gozdov vam sporočamo, da je pomoč brezplačna, zato naj nas čim prej kontaktirajo, da jih evidentiramo in realiziramo konkretna dela vzdrževanja gozdnega reda in higiene v njihovem gozdu, skladno z izvedbenim načrtom.

Za podrobnejše informacije in dogovor o izvedbi del se lastniki gozdov lahko obrnejo na Zavod RS za gozdove Nazarje (Toneta Breznika dir., mentorja g. Lojzeta Gluka in g. Aleša Ocvirka) ali pa nas kontaktirajo neposredno, oz. se oglasijo na našem naslovu na Območni obrtni zbornici Mozirje, Savinjska cesta 39 (2. nadstropje), Mozirje vsak delovnik od 7.00 do 15.00 ure.

Kontaktni osebi za dogovor in realizacijo izvedbe del v gozdu izvajalca sta:

Katarina Hriberšek, tel.: 03-839-15-01 , 040-260-896

e-mail: servisdela.bs@gmail.com.

in

Srečko Prislan, tel.: 03-583-50-62 , 041-470-772,

e-mail: sprislan@siol.net

 

Spoštujmo naravo in izkoristimo brezplačno pomoč države in Servisa dela za Vaš prijeten in urejen gozd ter našo skupno zdravo okolje!

                                                                                                                      Direktorica DBS-SD, so.p.

                                                                                                                      Katarina HRIBERŠEK

                                                                                                                      Univ. dipl. inž. zooteh.


RSS