LOKALNE VOLITVE 2014

URADNI REZULTATI LOKALNIH VOLITEV 2014

Občinska volilna komisija objavlja Poročilo o izidu volitev župana, občinskega sveta in odborov vaških skupnosti v Občini Šmartno ob Paki.

Poročilo

 

 

 

 

Rezultati volitev župana ter občinskih svetnikov Občine Šmartno ob Paki – neuradni

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR

Seznam kandidatov za volitve župana

Seznam list kandidatov za volitve članov sveta

Seznam kandidatov za volitve v vaške skupnosti

Žreb vrstnega reda kandidatov/kandidatk bo potekal v torek, 16.9.2014 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Šmartno ob Paki.

Splošni akti:

Razpis rednih volitev v občinske svete in redne volitve županov

Razpis volitev v odbore vaških skupnosti Občine Šmartno ob Paki

Odlok o določitvi števila članov odborov vaških skupnosti in volilnih enot v vaških skupnostih Občine Šmartno ob Paki

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve župana, članov občinskega sveta ter članov odborov vaških skupnosti v občini Šmartno ob Paki

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil po ZVRK

Sklep o imenovanju tajnice in namestnice tajnice občinske volilne komisije

Sklep o potrebnem številu podpisov glede določanja kandidatov za župana za lokalne volitve 2014

Sklep o potrebnem številu podpisov glede določanja liste kandidatov za člane občinskega sveta za lokalne volitve 2014

Sklep o določitvi volišč za lokalne volitve 2014

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi volišč za lokalne volitve 2014

Odredba o plakatiranju

Število volilnih upravičencev za lokalne volitve 2014

Sklep Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o plačilu volilnim odborom za posebno obliko glasovanja

Spolne kvote oziroma t.i. “ženske kvote”

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

VOLILNI ODBORI

Obvestilo OVK za predlaganje članov volilnih odborov

Predlog za člana volilnega odbora

Izjava in soglasje člana volilnega odbora

Izjava člana volilnega odbora da je v sorodstvenem razmerju

OBVEZNI OBRAZCI

Navodilo DVK o obrazcih

Obrazec podpore kandidaturi za župana LV-1

Obrazec podpore kandidaturi za člana občinskega sveta LV-2

INSTRUKTIVNI OBRAZCI

Kandidature se lahko vlagajo v času uradnih ur občinske uprave , v sredo 10.9.2014 pa do 19.00 ure na sedežu Občine Šmartno ob Paki.

ŽUPAN

Obrazec kandidature za župana

Soglasje kandidata za župana

Zapisnik o delu organa politične stranke

Seznam prisotnih pri delu organa  politične stranke

Obrazložitev obrazcev za župana

 

OBČINSKI SVET

Obrazec kandidature za občinski svet – dvk

Soglasje kandidata za občinski svet

Zapisnik o delu organa politične stranke za občinski svet

Seznam prisotnih pri delu organa politične stranke

Obrazložitev obrazcev za občinski svet

VAŠKE SKUPNOSTI

Lista kandidatov za volitve članov odborov vaških skupnosti-politične stranke

Lista kandidatov za volitve članov odbora vaške skupnosti s podpisi volivcev

Soglasje kandidata za člana odbora vaške skupnosti

Zapisnik o delu organa politične stranke za odbor vaške skupnosti

Seznam prisotnih pri delu organa politične stranke

Navodilo za vlaganje kandidatur vaške skupnosti

OBVESTILO O ORGANIZATORJU KAMPANJE

Obvestilo o organizatorju kampanje

GLASOVANJE PO POŠTI

Obrazec glasovanje po pošti

GLASOVANJE NA POSEBNEM VOLIŠČU ( DOSTOPNEM INVALIDOM)

Obrazec glasovanja na posebnem volišču

GLASOVANJE NA DOMU

Obrazec glasovanja na domu

GLASOVANJE NA PREDČASNEM VOLIŠČU

Obrazec za predčasno glasovanje

Povezave

Državna volilna komisija

Ministrstvo za notranje zadeve

 


RSS