JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

Občina Šmartno ob Paki objavlja Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj.

Vloge je potrebno na priloženih obrazcih oddati do 25. 4. 2014.

javni razpis objava 2014

V L O G A za neprofitna stanovanja


RSS