Sklic 28. seje Sveta občine

Svetniki se bodo v ponedeljek, dne 24. marca 2014,  ob 18. uri, sestali na 28.  seji Sveta občine Šmartno ob Paki. Predvidena je seznanitev s poročili o delu Policijske postaje Velenje ter Nadzornega odbora občine, poročili o poslovanju Lekarne Velenje, MC Šmartno ob Paki in OŠ bratov Letonja. Na dnevnem redu je tudi predlog zaključnega računa proračuna Občine Šmartno ob Paki 2013 ter drugo branje predloga Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih napravah. Več v prilogi.

sklic 28 seja sveta


RSS