Izgradnja pločnikov in prehodov za pešce

Na območju občine Šmartno ob Paki se novo šolsko leto začenja brez bistvenih novosti pri ustaljenem redu prevozov otrok v šolo. Ti bodo potekali tako, kot so doslej, prav ta čas pa se v občini začenja izvedba projekta izgradnje pločnikov in urejanja prehodov za pešce. Končali naj bi ga čez približno mesec dni, po opravljenih delih pa bo opravljena ocena varnih poti v šolo in nato še morebitni popravek poti v šolo oziroma šolskih prevozov za otroke.


RSS