Odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev

PUP-Saubermacher iz Velenja bo v mesecu septembru opravilo odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev na območju občine Šmartno ob Paki. Odvoz bo potekal od 1. do 17. septembra 2013, gre za brezplačen odvoz z naročilnico, terminsko pa je opredeljen zaradi vodenja evidenc o količinah odpadkov po občinah. Zunaj tega termina oziroma te akcije je možno kosovne odpadke brezplačno pripeljati v zbirne centre v Šaleški dolini.

   S takšni načinom odvoza se želijo izogniti reklamacijam in raznim   nepooblaščenim prevzemnikom, ki so kosovne odpadke (samo tiste, ki so bili   tržno zanimivi  za prodajo) zbirali pred njihovim prihodom, za sabo pa puščali   razdejanje na mestih za prevzem. Odvoz kosovnih odpadkov je javna    gospodarska služba zbiranja in prevoza odpadkov in je za gospodinjstva enkrat    letno brezplačna. Novost pri zbiranju kosovnih odpadkov pri individualnih    gospodinjstvih, je odvoz preko naročilnic.

Vsako gospodinjstvo ima pravico do  brezplačnega  odvoza do 4m3 kosovnih   odpadkov  . Če je količina večja od 4m3  oz. gre za več odvozov letno kot to     določa občinski odlok, se le-to zaračuna v skladu z veljavnim cenikom   podjetja.

Izpolnjen obrazec  oziroma naročilnico pošljite po pošti na sedež  podjetja, na elektronski naslov ali po faksu: PUP-Saubermacher d.o.o., Koroška cesta 46, 3320 Velenje, fax:03-896-87-19, e-naslov:podjetje@pup-saubermacher.si

   Naročilnice so objavljene tukaj: NAROČILO ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV-hiše in na spletni strani  PUP- Saubermacher d.o.o. (www.pup-saubermacher.si).

 Vse informacije so na voljo tudi na tel. št. 03 896  87 11 ali 03 896 87 18. Po   prejemu naročilnice bodo najpozneje v roku 14 koledarskih dni izvedli   odvoz naročenih kosovnih odpadkov. O odvozu vas bodo pisno ali telefonsko obvestili najpozneje 3 dni pred samim odvozom. Ob odvozu je obvezna  prisotnost  predstavnika  naročnika.

   Podjetje PUP- Saubermacher d.o.o. prosi, da se izkoristi ta možnost in da se   kosovni odpadki ne oddajajo (tudi železne, bakrene, aluminijaste odpadne  predmete) nepooblaščenim prevzemnikom.


RSS