Membranski bioreaktor za čiščenje podtalnice v Šmartnem ob Paki

Iz razvojno raziskovalnega centra družbe RCE-razvojni center energije d.o.o. Velenje so občini Šmartno ob Paki posredovali naslednje obvestilo o raziskovalnih aktivnostih, ki bodo potekale na območju Rečic eob Paki.

»Čista pitna voda postaja vedno bolj pomembna in cenjena dobrina, zagotavljanje neoporečne pitne vode pa je, ob naraščajočih zahtevah prebivalstva in industrije, vedno težje. Poraba nitratov v obliki umetnih gnojil, ki so največji krivec za onesnaženje podtalnice z nitratnimi ioni, se je sicer v zadnjih desetletjih navkljub povečanju števila prebivalstva in posledično povečani proizvodnji hrane zmanjšala, vendar problematika nitratnih ionov prisotnih v pitni vodi ostaja težava. S to težavo se soočajo po vsem svetu, tudi v lokalnem območju.

Zaradi svoje dobre topnosti, lahko nitrati zlahka preidejo iz površja preko zemeljskih plasti do podtalnice, od koder je onesnažena voda na voljo človeku. Po samem zaužitju onesnažene vode predstavljajo težavo produkti nitratnih in nitritnih ionov v telesu. Ti so zdravju škodljivi in dokazano povzročajo rakaste tvorbe na črevesju. Maksimalna dovoljena koncentracija nitratnega iona v podtalnici je po veljavni zakonodaji 50 mg/l, pričakovati pa je, da se bodo mejne vrednosti v prihodnje še znižale.

V podjetju HTZ Velenje I.P. d.o.o. (HTZ) so že v letu 2009 pričeli s projektom membranski bioreaktor za odstranjevanje nitratnih ionov iz podtalnice, v okviru novoustanovljenega podjetja Razvojni center energija d.o.o. (RCE) pa so leta 2011 nadaljevali z razvojem tehnologije. V letošnjem letu je predviden zagon pilotne čistilne naprave za odstranjevanje nitratov iz podtalnice. Zagotavljanje pitne vode z nizkimi koncentracijami nitratnih ionov zahteva uporabo in razvoj novih tehnologij, ki jih je podjetje HTZ osvojilo v minulih letih. V sodelovanju z laboratorijem za okoljske vede in inženirstvo Kemijskega inštituta v Ljubljani in Komunalnega podjetja Velenje, je bil izbran večfunkcijski proces dvostopenjske biološke denitrifikacije in membranske filtracije v membranskem bioreaktorju z imobilizirano biomaso.

Trenutno se na lokaciji podjetja HTZ izvaja montaža in testiranje biološkega dela postrojenja za odstranjevanje nitratov (t.j. denitrifikacijo), v jesenskih mesecih pa je predvideno testno obratovanje na realnem vzorcu podzemne vode iz vodnjaka Rečica v občini Šmartno ob Paki. Voda iz tamkajšnje vrtine namreč vsebuje višje (a še dovoljene) koncentracije nitratnega iona kot drugje v regiji in je zato primerna za realno testiranje pilotne naprave za denitrifikacijo.

Pri projektu in pri postavitvi pilotne čistilne naprave na vodnjaku Rečica bo sodelovalo tudi Komunalno podjetje Velenje, ki bo zagotavljalo potrebne količine pitne vode za pilotno napravo, hkrati pa preverjalo ustreznost očiščene pitne vode. Pilotna naprava bo delovala le za namen testiranja, očiščena voda pa se bo vračala v okolje.  Za lokalno skupnost je predviden tudi dan odprtih vrat, kjer bo predstavljen celoten projekt, uporabljena tehnologija in pričakovani rezultati. Podrobnosti projekta so na voljo tudi na spletni strani www.rce.si.

 

Matjaž Ravnjak


RSS