Opozorilo Komunalnega podjetja Velenje

Greznične gošče v čistilni napravi

 Komunalno podjetje Velenje obvešča občanke in občane Šmartnega ob Paki, da so na čistilni napravi v Šmartnem zaznali pojav spuščanja greznične gošče v kanalizacijski sistem, ki se zaključuje s to čistilno napravo. Takšni pojavi so se že dogajali tudi v preteklosti, v zadnjem času pa so po ugotovitvah podjetja precej bolj pogosti. Izpusti grezničnih gošč so v nasprotju z veljavnimi uredbami in odloki, hkrati pa povzročajo velike težave pri obratovanju naprave. Ob takšnih dogodkih Komunalno podjetje namreč ne more zagotavljati zakonsko predpisanega čiščenja odpadnih voda, težave pa nastajajo tudi zato, ker morajo popolnoma izprazniti in očistiti črpališče, saj se zamašijo vse črpalke in črpanje vode na čistilno napravo ni možno. Za ponovno vzpostavitev normalnega delovanja čistilne naprave tako potrebujejo najmanj štiri ure, delo pa opravljajo trije delavci z uporabo vozila s cisterno za črpanje. Zato se povečujejo stroški obratovanja in vzdrževanja te čistilne naprave.

Komunalno podjetje Velenje opozarja, da bodo morali v primeru ponovitve takih dogodkov sprožiti postopek proti storilcem pri pristojni inšpekcijski službi in podati kazensko ovadbo na policiji zaradi povzročitve gospodarske škode. Za tak prekršek je predvidena kazen od 400 do 1.000 eur za posameznike oziroma od 10.000 do 20.000 eur za pravne osebe. Opozarjajo tudi, da je praznjenje greznic del obvezne javne gospodarske službe, ki jo na območju občine zagotavlja Komunalno podjetje Velenje. Oddajanje greznic nepooblaščenim izvajalcem je zato kaznivo.


RSS