Javno naročilo za objekt: »ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA Z OBMOČJA PAŠKE VASI IN SLATIN«

Občina Šmartno ob Paki objavlja javno naročilo za objekt: »ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA Z OBMOČJA PAŠKE VASI IN SLATIN«, ki je objavljen na Portalu javnih naročil z dne 26. 6. 2013 pod zap. št. JN7894/2013

Rok za oddajo ponudbe je 29. 7. 2013 do 9.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 29. 7. 2013 ob 10.00 uri.

Več v priponkah.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Predračun (star-prosimo uporabite dopolnjenega)

Naročnik je dne 9.7.2013 v ponudbenem predračunu  na zavihku kanal C in D dopolnil opis postavke 3, na III kanal C in kanal D, A preddela, z naslednjim besedilom, »Niveliranje in zavarovanje profilov s količki in trikotniki iz letev«, saj v prvotnem predračunu ni vidno besedilo. Naročnik bo kot ustrezen štel tudi prvotno objavljen predračun z upoštevanim, da je ponudnik v postavki 3 na III kanal C in kanal D, A preddela ponudil »Niveliranjein zavarovanje profilov s količki in trikotniki iz letev«.

Predračun -dopolnjen post 3. kanal C in D


RSS