SEZNANJANJE Z UPORABO DEFIBRILATORJA SE NADALJUJE

Krog občank in občanov, ki se od blizu seznanjajo z načinom uporabe javnega defibrilatorja, se počasi in vztrajno širi. Po namestitvi te dragocene naprave ob vhodu v poslovalnico NLB v središču Šmartnega ob Paki so bili seznanjanja z načinom uporabe najprej deležni vodstvo občine, delavci občinske uprave, svetniki in uslužbenci šmarške poslovalnice NLB. V teh dneh pa predstavitve potekajo tudi za vse tiste, ki so z donacijami pripomogli k nakupu defibrilatoja, za predsednike vaških skupnosti, za zaposlene na osnovni šoli bratov Letonja v Šmartnem in šmarškega vrtca. Naslednji krog predstavitve bo namenjen predsednikom društev. Vodstva vaških skupnosti in društev bodo nato poskrbela, da se bodo predstavitve nadaljevale za čim večje število občank in občanov.

Predstavitev javnega defibrilatorja vsebuje opis naprave, teoretičen oris njene uporabe z video ilustracijami, ogled dveh kratkih filmov in praktičen način uporabe. Prav teoretična in praktična seznanitev z napravo najbolj pripomore k temu, da izgine strah pred uporabo, saj je rokovanje z defibrilatorjem povsem preprosto in ne predstavlja nikakršne nevarnosti niti za tistega, ki mu je pomoč potrebna niti za tistega, ki jo nudi. Lahko pa v najhujših primerih tudi rešuje življenja.

 


RSS