Javna razgrnitev

Na  povezavi spodaj je objavljen sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka odloka o prostorskih ureditvenih pogojih, ki bo 10.7.2013 ob 17.00 v Kulturnem domu v Šmartnem ob Paki. Vljudno vabljeni vsi zainteresirani občani na ogled predloga in na javno obravnavo. Sklep: PUP


RSS